Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Vitajte na oficiálnej stránke Základnej školy s materskou školou, Jarovnice 464

Novinky

ZŠ s MŠ Jarovnice

ZŠ s MŠ Jarovnice

2.9.2020 Nástup detí do MŠ je do 8.00 hod.

Deťom je nutné zabezpečiť:

- prezúvky ( spevnená noha, aby si ich zvládlo dieťa obuť samo)

- náhradné oblečenie do skrinky (tričko, tepláky, spodné prádlo - pre prípad nehody)

- hygienické potreby (toaletný papier, hygienické vreckovky - veľké balenie, tekuté mydlo, zubnú kefku, pastu, hrebeň - dievčatá)

- šek so zaplatenou stravou (ten obdržíte pri preberaní rozhodnutia pri Zást. pre MŠ od 24.8.2020 od 8.00 do 12.00 - možnosť vyzdvihnutia)

MŠ Rozlúčka s predškolákmi

Do galérie MŠ Rozlúčka s predškolákmi boli pridané fotografie.

MŠ Koniec školského roka s divadlom Cililing

Do galérie MŠ Koniec školského roka s divadlom Cililing boli pridané fotografie.

Oznam

Základná škola s materskou školou, 08263 Jarovnice 464

                                                          

 

Organizačné zabezpečenie vyučovania od 1. Júna 2020

Budova školy bude otvorená od 7,00 hod. do 13,00 hod.

Materská škola - informácie

MŠ otvára svoje brány od 1. 6. 2020 pre nahlásené deti.

Od 7.00 – 16.00 hod.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

Musíme rešpektovať plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hodnotenie predmetov v 2. polroku

V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.04.2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade oznamujem, že v 2. polroku sa nebudú hodnotiť tieto predmety:

Na 1. stupni – informatika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova.

Oznam

Počas prerušenia vyučovania sa budú naši žiaci vzdelávať najmä prostredníctvom stránky EDUPAGE. Okrem toho budeme žiakom každý týždeň distribuovať prostredníctvom pomocných vychovávateľov pracovné listy, ktoré majú žiaci vyplniť a po znovuotvorení školy odovzdať svojmu učiteľovi.

Každý žiak dostal prihlasovacie údaje, ktorými sa prihlási do EDUPAGE. Tam žiaci nájdu všetky úlohy, ktoré im učitelia zadali.

Zápis do MŠ na šk. rok 2020-2021 - ZŠ s MŠ Jarovnice
...
Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 ods. 8 vyhlášky MŠVV SR č. 231/2009 Z.z. sa mimoriadne prerušuje vyučovanie na všetkých školách a prevádzkach školských zariadení na území SR od 30. marca 2020 do odvolania.

Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 ods. 8 vyhlášky MŠVV SR č. 231/2009 Z.z. sa mimoriadne prerušuje vyučovanie na všetkých školách a prevádzkach školských zariadení na území SR na minimálne 14 dní - od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

photo

Piatok 25. 9. 2020