Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Vitajte na oficiálnej stránke Základnej školy s materskou školou, Jarovnice 464

Novinky

Výtvarná súťaž

Žiaci 2. stupňa sa pod vedením p. učiteľa Štefaňáka zúčastnili XXI. ročníka výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Ministerstvo obrany SR. Spomedzi súťažných prác porota vyberie tri najlepšie diela a ich autori získajú diplomy, finančné i vecné ceny. Držíme našim žiakom palce!

Žiaci, ktorí sa zúčastnili na výtvarnej súťaži "Vojaci očami detí:

Starší žiaci (2. stupeň):

6.A - Martin Bilý, František Giňa, Sandra Červeňáková

Biblická výtvarná súťaž

Diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“

Dňa 27. apríla 2022 sa v Košiciach konalo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. Do tejto súťaže boli zapojení aj žiaci našej školy. Porota sa rozhodla udeliť Cenu poroty Dávidovi Kukuricovi, žiakovi 3.C triedy. Dávidovi blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí venovali  čas a svojimi krásnymi prácami reprezentovali našu školu.

Deň Zeme v 5.B

Deň Zeme v 5.B 22. apríl patrí Dňu Zeme. Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Ako to môžeme urobiť? Medzinárodná platforma Earth Day odporúča zaviesť do každodenného života pár zmien. Napríklad nás vyzýva na obmedzenie používania plastov, šetrenie vodou, kúpu lokálnych potravín, používanie prírodných hnojív či zapojenie sa do dobrovoľníckych činností. Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších! https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/87 My sme si ho pripomenuli výrobou stromu, v ktorom sme zachytili to, ako by sme chceli svojou činnosťou pomôcť chrániť našu Zem. Neskôr sme si vyskúšali, koľko živočíchov dokážeme svojou činnosťou na zemi zabiť a ako veľmi Zem zaťažujeme. Otázky formou kvízu nám pomohli zistiť, že takmer každý z nás veľmi znečisťuje a zaťažuje životné prostredie a iba trom z nás sa podaril aspoň malý úspech.

Deň Zeme - 0.A

Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme - 0.A.

Deň Rómov 2022

Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Rómov 2022.

Šikovné ruky na technike

Do fotogalérie bol pridaný nový album Šikovné ruky na technike.

Naša jarná záhradka - 0.A

Do fotogalérie bol pridaný nový album Naša jarná záhradka - 0.A.

Deň ľudovej rozprávky-Obecná knižnica v Jarovniciach

Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň ľudovej rozprávky-Obecná knižnica v Jarovniciach.

Recitačná súťaž - 1. stupeň

Do fotogalérie bol pridaný nový album Recitačná súťaž - 1. stupeň.

Deň vody - 1. stupeň

Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody - 1. stupeň.

photo

Štvrtok 26. 5. 2022