Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

História školy

1. december 1991 - elokované triedy v budove materskej školy a jaslí

1. september 1993 - samostatná Základná škola II. Jarovnice, Zriaďovateľ Školská správa Prešov

1996 - vznik nového okresu Sabinov

Základná škola II. Jarovnice bola delimitovaná do okresu Sabinov

Zriaďovateľ Okresný úrad Sabinov

1. júl 2002 - škola s právnou subjektivitou, zriaďovateľ Obecný úrad Jarovnice

1. september 2004 - Základná škola s materskou školou Jarovnice 464