Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Triedny učiteľ Mgr. Erika Adamková
I. B Triedny učiteľ PaedDr. Dagmar Funtaľová
II. A Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Novotná
II. B Triedny učiteľ Mgr. Jana Cihanská
II. C Triedny učiteľ Mgr. Miriam Gabani
III. A Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Dziaková
III. B Triedny učiteľ Mgr. Denisa Rešovská
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Ružbarská
V. A Triedny učiteľ Mgr. Martina Škvarková
VI. A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Novotná
VI. B Triedny učiteľ Mgr. Veronika Dugasová
VII. A Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Demeková
VII. B Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Študencová
VIII. A Triedny učiteľ Mgr. Darina Jancurová
VIII. B Triedny učiteľ Mgr. Ivan Štefaňák
IX. A Triedny učiteľ Mgr. Rudolf Rašev
Foto Foto Foto
IX. B Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Medvedz

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018