Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zoznam tried

Názov
IX. A Triedny učiteľ Mgr. Martina Škvarková
Foto Foto Foto
I. A Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Novotná
I. B Triedny učiteľ Mgr. Jana Cihanská
I. C Triedny učiteľ Mgr. Miriam Gabani
I.D Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Mrvová
II. A Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Dziaková
II. B Triedny učiteľ Mgr. Denisa Rešovská
III. A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Ružbarská
IV. A Triedny učiteľ PaedDr. Dagmar Funtaľová
V. A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Novotná
V. B Triedny učiteľ Mgr. Viera Rusiňáková
VI. A Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Demeková
VI. B Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Študencová
VII. A Triedny učiteľ Mgr. Darina Jancurová
VII. B Triedny učiteľ Mgr. Mária Vološinová
VII. C Triedny učiteľ Mgr. Ivan Štefaňák
VIII. A Triedny učiteľ Mgr. Rudolf Rašev
Foto Foto Foto
VIII. B Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Medvedz

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.05.2018