Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
ADAMKO rozvíjať fantáziu, čítanie a jemnú motoriku
Mravčeky Rozvíjanie jemnej motoriky, estetických zručností a schopností, spoločenské hry
Počítačový útvar I. Práca s počítačom a internetom.
Počítačový útvar II. Práca s PC a internetom.
Počítačový útvar III. Práca s PC a internetom pre 8. ročník
Počítačový útvar IV. Práca s počítačom a internetom.
Stolnotenisový I. Stolný tenis
Stolnotenisový II. Stolný tenis pre žiakov II. stupňa, Cieľom krúžku je rozvíjaťzručnostiv oblasti stol. tenisu
Šikovné deti Výtvarná, tvorivá a pohybová činnosť.
Šikovné ruky Výtvarná činnosť.
Šikovníček Rozvoj výtvarnej, tvorivej činnosti.
Šikovný tretiak Hravá matematika a slovenský jazyk.
Športový pohybové aktivity podľa záujmu žiakov
Tvorivá dielňa Záujmová činnosť krúžku je zameraná na všestranný rozvoj žiakov vo výtvarnej a pohybovej oblasti.
Usilovné včielky Výtvarná a čitateľská činnosť.
Vševedko Krúžok je zameraný na prírodovednú,výtvarnú,športovú činn.,prácu na PC,návštevy knižnice.

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018