Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
ADAMKO rozvíjať fantáziu, čítanie a jemnú motoriku
Bezpečko dopravná výchova
Čitateľský nácvik čítania a práca s odborným textom
Futbalový šport
Internetový Práca s PC a internetom pre 7. ročník
Internetový II. Práca s počítačom a vyhľadávačom
Internetový III. Práca s počítačom pre 6. ročník
Internetový IV. Hravé spoznávanie možností internetu.
Mixáčik relaxačno - tvorivé aktivity, varenie a stolovanie
Mravčekovia rozvíjanie jemnej motoriky, estetických zručností a schopností, spoločenské hry
Stolnotenisový I. Stolný tenis
Stolnotenisový II. Stolný tenis pre žiakov II. stupňa, Cieľom krúžku je rozvíjaťzručnostiv oblasti stol. tenisu
Šikovné ruky výtvarná činnosť
Šikovníci výtvarná, tvorivá a pohybová činnosť
Šikovníček rozvoj výtvarnej, tvorivej činnosti
Šikovný druhák Rozvo jemnej motoriky, rozvíjanie logického myslenia a kreativity.
ŠKD Školský klub detí
Športový pohybové aktivity podľa záujmu žiakov
Vševedko Záujmová činnosť krúžku je zameraná na všestranný rozvoj žiakov vo výtvarnej a pohybovej oblasti.
Vševedko Krúžok je zameraný na prírodovednú,výtvarnú,športovú činn.,prácu na PC,návštevy knižnice.

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.05.2018