Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Magdaléna Šafranová Šaf Riaditeľka
msafranova@gmail.com
 
 
PaedDr. Ján Mašlej Maš Zástupca
maslej@centrum.sk
 
 
Mgr. Erika Adamková Ada Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: ADAMKO
ruzbarskaerika@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Cihanská Cih Triedna učiteľka: II. B
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa
jana156@post.sk
 
 
Lucia Červeňáková Učiteľ
 
 
Mgr. Ľudmila Demeková Dem Triedna učiteľka: VII. A
Vedie krúžok: Počítačový útvar IV.
lorszagh@centrum.cz
 
 
Mgr. Veronika Dugasová Dug. Triedna učiteľka: VI. B
 
 
Mgr. Ľubica Dziaková DzĽ Triedna učiteľka: III. A
Vedie krúžok: Šikovné deti
lubdziak@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Fabiánová FAB Učiteľka
 
 
Eva Falatová Fal Vychovávateľka
evafalatova@gmail.com
 
 
PaedDr. Dagmar Funtaľová Fun Triedna učiteľka: I. B
Vedie krúžok: Usilovné včielky
dasa.funt@gmail.com
 
 
Mgr. Miriam Gabani Gab Triedna učiteľka: II. C
Vedie krúžok: Šikovné ruky
miriamtirpakova@gmail.com
 
 
Mgr. Emília Chovancová Chov Vychovávateľka
rachel.milka@gmail.com
 
 
Mgr. Darina Jancurová Jan Triedna učiteľka: VIII. A
Vedie krúžok: Počítačový útvar III.
d.jancurova@gmail.com
 
 
Kristína Kalejová kal Vychovávateľka
 
 
Mgr. Vladimír Medvedz Med Triedny učiteľ: IX. B
Vedie krúžok: Stolnotenisový II.
vladimir.medvedz@gmail.com
 
 
Mgr. Jarmila Novotná Nov Triedna učiteľka: II. A
Vedie krúžok: Vševedko
jarmilanovotna@post.sk
 
 
Mgr. Marcela Novotná NovM Triedna učiteľka: VI. A
Vedie krúžok: Šikovníček
novotna.marcela1@gmail.com
 
 
Mgr. Rudolf Rašev Raš Triedny učiteľ: IX. A
Vedie krúžok: Športový
rudolfrasev@gmail.com
 
 
Mgr. Denisa Rešovská Reš Triedna učiteľka: III. B
Vedie krúžok: Šikovný tretiak
denisa.resovska@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Škvarková Škv Triedna učiteľka: V. A
Vedie krúžok: Počítačový útvar I.
skvarkovam02@gmail.com
 
 
Mgr. Ivan Štefaňák Štef Triedny učiteľ: VIII. B
Vedie krúžok: Stolnotenisový I.
istefanak@centrum.sk
Foto PaedDr. Zuzana Študencová Śtud Triedna učiteľka: VII. B
Vedie krúžok: Počítačový útvar II.
ZuzanaCuchranova@gmail.com
 
 
Mgr. Lukáš Visocký VIS Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Vološinová Vol Učiteľka
marikafedor@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Voľné miesta na našej škole