Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Základná škola s materskou školou, 082 63 Jarovnice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:      Kontaktná osoba:

Názov: Základná škola s MŠ                                      PaedDr. Magdaléna Šafranová

IČO:     37876317                                                       riaditeľka školy

DIČ:      2020708657                                                   e-mail: zs@zsjarovnice.edu.sk

 

Bankové spojenie:      VÚB a.s. Prešov                    Kontaktná osoba pre VO:

Číslo účtu:                    1634303454/0200                 Mária Kolarčíková, ekonómka

e-mail:                          zs@zsjarovnice.edu.sk          e-mail: kolarcikova8@gmail.com