Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 140055 potraviny s DPH 24 9.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140180 potraviny s DPH 24 15.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014016 mäso s DPH 22 14.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014004 mäso s DPH 22 8.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra 140101056 školské ovocie 9,45 s DPH 9 HOOK Košice ŠJ Troščaková Terézia vedúca ŠJ
Faktúra FA 140100043 ovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140100042 školskéovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 1401F017 zelenina s DPH 3 13.1.2014 45728445 ŠJ Troščaková Terézia
Objednávka 135/2018 kancelárske potreby MŠ 550,00 s DPH 28.12.2018 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Zmluva Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov pre žiakov ZŠ a MŠ Jarovnice 36 321.60 s DPH 28.12.2018 ACEM,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 136/2018 RM umývací prostriedok 12 l a 5 l 121,60 s DPH 27.12.2018 SHimon-Ing. Michal Troščák ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 134/2018 notebook Acer, tlačiareň 932,00 s DPH 19.12.2018 EVER s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 129/2018 kuter stolový 2 818,80 s DPH 18.12.2018 EUROGASTROP ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 130/2018 hračky ŠKD 238,17 s DPH 17.12.2018 DAMAD-Ing.Marcinko Matúš ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 125/2018 učebné pomôcky na fyziku 181,90 s DPH 17.12.2018 Učebné pomôcky spol.s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 131/2018 kancelárske potreby 226,02 s DPH 17.12.2018 EPoS SB, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 133/2018 skrutky, klince, podložky, olej, 576,43 s DPH 17.12.2018 Ing. Michal Troščak - SHimon ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 128/2018 tablet Acer 4 176,00 s DPH 17.12.2018 EVER s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 127/2018 Lego stavebnice 439,04 s DPH 14.12.2018 xo-sk, s. r. o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 126/2018 pomôcky na geografiu 177,50 s DPH 14.12.2018 NOMIland,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5312