Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 140055 potraviny s DPH 24 9.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140180 potraviny s DPH 24 15.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014004 mäso s DPH 22 8.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014016 mäso s DPH 22 14.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra 140101056 školské ovocie 9,45 s DPH 9 HOOK Košice ŠJ Troščaková Terézia vedúca ŠJ
Faktúra FA 140100043 ovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140100042 školskéovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 1401F017 zelenina s DPH 3 13.1.2014 45728445 ŠJ Troščaková Terézia
Objednávka 69/2018 montáž a nastavenie kamerového systému 2 165,66 s DPH 04.07.2018 EVER s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 68/2018 switch Dahua, switch Zyxel 214,80 s DPH 04.07.2018 EVER s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 71/2018 hračky a učebné pomôcky MŠ 667,40 s DPH 03.07.2018 Promo system Ján Farkaš ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 70/2018 kancelárske potreby 101,45 s DPH 27.06.2018 EPoS SB, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 65/2018 prenájom vozidla so šoférom 24,00 s DPH 26.06.2018 Bekeč Adrián ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 64/2018 aSc agenda Komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 25.06.2018 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 67/2018 pracovné odevy 104,23 s DPH 25.06.2018 Ing. Michal Troščak - SHimon ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 66/2018 autobus Svidník, Stropkov 258,00 s DPH 20.06.2018 SAD Prešov a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 62/2018 výmena výplne na strešné okno 124,00 s DPH 18.06.2018 Tomáš Haluška - Servis okná dvere ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 63/2018 oprava digestora v ŠJ 459,12 s DPH 18.06.2018 EUROGASTROP ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 61/2018 renovácia cartridgov ZŠ + MŠ 706,60 s DPH 06.06.2018 EVER s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 180332 HN - potr. balíčky 5/2018 5 062,50 s DPH Zmluva č. 3/2017 31.05.2018 ACEM,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5031