Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 140055 potraviny s DPH 24 9.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140180 potraviny s DPH 24 15.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014004 mäso s DPH 22 8.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014016 mäso s DPH 22 14.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140100042 školskéovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140100043 ovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra 140101056 školské ovocie 9,45 s DPH 9 HOOK Košice ŠJ Troščaková Terézia vedúca ŠJ
Faktúra FA 1401F017 zelenina s DPH 3 13.1.2014 45728445 ŠJ Troščaková Terézia
Zmluva Nákup a dodávka pekárenských výrobkov. s DPH 18.09.2018 Agro Branisko, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 79/2018 guľôčkové perá 99,50 s DPH 14.09.2018 National Pen ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 78/2018 čistiace prostriedky 445,86 s DPH 13.09.2018 Fifty-Fifty, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 77/2018 neutralizátor zápachu 141,60 s DPH 06.09.2018 TEMZIS s. r. o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 74/2018 stravné lístky 4 788,00 s DPH 05.09.2018 DOXX - Stravné lístky s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Zmluva 18K776047 Stravné lístky s DPH 03.09.2018 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 76/2018 kancelárske potreby, batérie 77,04 s DPH 31.08.2018 EPoS SB, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 75/2018 dvere, nože na kosačku, kryt na kosačku 638,40 s DPH 31.08.2018 Ing. Michal Troščak - SHimon ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 73/2018 predplatné časopisu Slniečko, Vrabček 32,00 s DPH 28.08.2018 ARES s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 2290091858 preplatok el.energia 7/18 -426,76 s DPH Zmluva č. 5100304229 13.08.2018 VSE, a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 82228922 Za mobilné telefóny 7/18 95,48 s DPH Zmluva č. 11/2012 10.08.2018 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 8213989312 Za telefón 7/2018 50,02 s DPH Zmluva č. 9902509257 09.08.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5107