Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 140055 potraviny s DPH 24 9.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140180 potraviny s DPH 24 15.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014004 mäso s DPH 22 8.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014016 mäso s DPH 22 14.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140100043 ovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140100042 školskéovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra 140101056 školské ovocie 9,45 s DPH 9 HOOK Košice ŠJ Troščaková Terézia vedúca ŠJ
Faktúra FA 1401F017 zelenina s DPH 3 13.1.2014 45728445 ŠJ Troščaková Terézia
Objednávka 101/201/8 čistiace prostriedky 201,00 s DPH 13.11.2018 BRISTON, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 102/2018 hračky MŠ 485,82 s DPH 09.11.2018 NOMIland,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 100/2018 tlačiareň HP 394,80 s DPH 06.11.2018 EVER s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 99/2018 stojan na mikrofón 56,00 s DPH 05.11.2018 MK hlas,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Zmluva 9919488376 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Biznis linka S s DPH 05.11.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Zmluva 0511/2018 Oprava a obnova hygienických zariadení a ekonomatov v ZŠ s MŠ Jarovnice 19 750,60 s DPH 05.11.2018 Dušan Kravec - KRAGAS ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20180410 réžia 10/2018 538,41 s DPH 29.10.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20180110 Strava HN-varené obedy 443,30 s DPH 29.10.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 8219582775 za tablet a internet 1018 23,22 s DPH Zmluva č. 9902509257 29.10.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 2018100607 prepravné kino Sabinov 289,00 s DPH Obj. č. 89/2018 29.10.2018 SAD Prešov a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 1102018 skrinky 2ks 490,00 s DPH Obj. č. 98/2018 29.10.2018 Benetin Marek STOLÁRSTVO ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20180310 doplatok na stravu zo SF 125,76 s DPH 29.10.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5227