Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 140055 potraviny s DPH 24 9.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140180 potraviny s DPH 24 15.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014004 mäso s DPH 22 8.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014016 mäso s DPH 22 14.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra 140101056 školské ovocie 9,45 s DPH 9 HOOK Košice ŠJ Troščaková Terézia vedúca ŠJ
Faktúra FA 140100042 školskéovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140100043 ovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 1401F017 zelenina s DPH 3 13.1.2014 45728445 ŠJ Troščaková Terézia
Objednávka 61/2018 renovácia cartridgov ZŠ + MŠ 706,60 s DPH 06.06.2018 EVER s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20180205 Strava HN - obedy 5/2018 1 233,69 s DPH 31.05.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 180332 HN - potr. balíčky 5/2018 5 062,50 s DPH Zmluva č. 3/2017 31.05.2018 ACEM,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20180405 réžia 5/2018 928,86 s DPH 31.05.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20180305 strava zo SF 5/2018 216,96 s DPH 31.05.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 2018033 preprava CVČ volejbal 60,00 s DPH Obj. č. 58/2018 30.05.2018 SIJAJA-BUS Ján Adamko ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 59/2018 čistiace prostriedky 123,65 s DPH 30.05.2018 Fifty-Fifty, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 71816776 Za potraviny 7,68 s DPH Zmluva č. 21/2012 29.05.2018 Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 530816538 Za potraviny 68,40 s DPH Zmluva č. 10/2012 29.05.2018 INMEDIA s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 71817877 Za potraviny 79,20 s DPH Zmluva č. 21/2012 29.05.2018 Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 71816770 Za potraviny 39,60 s DPH Zmluva č. 21/2012 29.05.2018 Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 530816451 Za potraviny 70,82 s DPH Zmluva č. 10/2012 29.05.2018 INMEDIA s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5021