Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy Rozvrh
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 140180 potraviny s DPH 24 15.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140055 potraviny s DPH 24 9.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014004 mäso s DPH 22 8.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014016 mäso s DPH 22 14.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra 140101056 školské ovocie 9,45 s DPH 9 HOOK Košice ŠJ Troščaková Terézia vedúca ŠJ
Faktúra FA 140100042 školskéovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140100043 ovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 1401F017 zelenina s DPH 3 13.1.2014 45728445 ŠJ Troščaková Terézia
Objednávka 39/2018 mapa "Cestujeme po Slovensku" s DPH 20.04.2018 PUBLICOM s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 40/2018 skákacie vrece, lopta Lemonball 145,50 s DPH 18.04.2018 MALUNET s.r.o.. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 38/2018 podložka pod nohy vyhrievaná 78,00 s DPH 18.04.2018 B2B partner s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 37/2018 utierky 38,40 s DPH 05.04.2018 Ján Šurina TVS Žilina ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20180203 Strava HN 1 287,60 s DPH 28.03.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 180163 Strava HN -potr.balíčky 4 623,70 s DPH Zmluva č. 3/2017 28.03.2018 ACEM,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20180303 strava zo SF 3/2018 204,48 s DPH 28.03.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20180403 réžia za obedy 3/2018 875,43 s DPH 28.03.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 20831833 Za potraviny 146,74 s DPH Zmluva č. 11/2012 28.03.2018 MILK-AGRO s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 1803F195 Za potraviny 58,27 s DPH Zmluva č. 5/2014 27.03.2018 Šarišský Anton ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 36/2018 kancelárske potreby 14,71 s DPH 27.03.2018 EPoS SB, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 2018140 Za potraviny 728,46 s DPH Zmluva č. 19122016 27.03.2018 Mäsiarstvo TONY,Kollár A. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4895