Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy Rozvrh
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 140055 potraviny s DPH 24 9.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140180 potraviny s DPH 24 15.1.2014 44836 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014016 mäso s DPH 22 14.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 2014004 mäso s DPH 22 8.1.2014 46483756 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra 140101056 školské ovocie 9,45 s DPH 9 HOOK Košice ŠJ Troščaková Terézia vedúca ŠJ
Faktúra FA 140100043 ovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 140100042 školskéovocie s DPH 9 13.1.2014 36216224 ŠJ Troščaková Terézia
Faktúra FA 1401F017 zelenina s DPH 3 13.1.2014 45728445 ŠJ Troščaková Terézia
Objednávka 152/2017 renovácia cartridgov 252,00 s DPH 28.12.2017 EVER s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 144/2017 klát mäsiarsky 349,20 s DPH 22.12.2017 Gastro-Galaxi, Dvoriščák ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 151/2017 hračky a učebné pomôcky 1 083,00 s DPH 22.12.2017 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 150/2017 podložka pod nohy vyhrievaná 148,80 s DPH 22.12.2017 B2B Partner s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 201710 Za potraviny 101,36 s DPH Zmluva č. 2/2012 22.12.2017 Skybová Anna ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 155623 komoda + uteráky ŠJ 143,75 s DPH Obj. č. 145/2017 22.12.2017 JYSK s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 171714 mäsiarsky klát 349,20 s DPH Obj. č. 144/2017 22.12.2017 Gastro-Galaxi, Dvoriščák ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Zmluva 2017/177 DV Účelovo viazaný finančný dar 1 083,00 s DPH 22.12.2017 WellGiving, o.z. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 27000795 Kancelárske potreby 24,19 s DPH Obj. č. 143/2017 22.12.2017 EPoS SB, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 4122017 revízie elektr.a bleskoz. 916,40 s DPH Obj. č. 141/2017 21.12.2017 Kandra Marcel ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Faktúra 12170074 rohože 121,00 s DPH Obj. č. 140/2017 21.12.2017 Gamag SK s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
Objednávka 145/2017 uteráky, komoda 143,75 s DPH 21.12.2017 JYSK s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4707